RSS Facebook

Karta autora 

O autorovi

Franz Hutzler

 

1823

1882

O autorovi

Architekt a stavební rada působící převážně ve Vídni. Zmínky o jeho kariéře najdeme v dobovém rakouském tisku. V roce 1856 jej časopis Spolku rakouských inženýrů a architektů zmiňuje jako architekta. Působil jako ministerský stavební inženýr. Jméno F. Hutzlera se objevuje v souvislosti s výstavbou monumentální Albrechtovy kašny (1864-1869) poblíž paláce arcivévody Albrechta (něm. Palais Erzherzog Albrecht nebo Albertina) ve vídeňském Vnitřním Městě. Za realizaci této novorenesanční kašny s četnými alegorickými sochami rakouských řek obdržel roku 1869/1870 vyznamenání od císaře Františka Josefa I. - Zlatý záslužný kříž s korunou (Das Vaterland, 13. 1. 1870). Oceněn byl spolu s architektem Moritzem rytířem von Löhr a sochařem Johannem Meixnerem. V roce 1874 byl Hutzler jmenován stavebním radou ministerstva vnitra ve Vídni (Das Vaterland, 30. 12. 1874). Úplného dokončení poutního kostela ve Filipově se nedočkal, zemřel 3. dubna 1882.

Publikováno

Klára Mágrová: Bazilika minor Panny Marie, Pomocnice křesťanů ve Filipově. Průvodce po stavební historii a uměleckém významu. Římskokatolická farnost Jiříkov, Jiříkov 2015

Stavby autora

[IMG]

1886 Bazilika Panny Marie Pomocnice křesťanů